21/10/2021 11:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lãng đào sa kỳ 1
浪淘沙其一

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 21/04/2005 16:28

 

Nguyên tác

九曲黃河萬里沙,
浪淘風簸自天涯。
如今欲上雲河去,
同到牽牛織女家。

Phiên âm

Cửu khúc Hoàng Hà vạn lý sa,
Lãng đào phong bá tự thiên nha.
Như kim dục thướng vân hà khứ,
Đồng đáo Khiên Ngưu, Chức Nữ gia.

Dịch nghĩa

Sông Hoàng Hà quanh co chín khúc, bãi cát dài cả vạn dặm,
Nước nguồn như chảy từ một góc trời xuống hạ giới.
Phải chăng cứ theo dòng này có nhẽ lên tới dải Ngân Hà,
Nhân đó đến thăm nhà Ngưu Lang và Chức Nữ.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Chín khúc Hoàng Hà cát trắng phau
Gió rê sóng lọc hỏi từ đâu
Bằng nay muốn vút lên Vân Hán
Cùng tới ngay nhà của Nữ Ngưu
Sông Hoàng Hà bắt nguồn từ vùng núi rất cao của tỉnh Thanh Hải, nơi thượng nguồn chảy quanh co thành nhiều khúc. Cát nơi này có vàng, nên có nghề đãi cát tìm vàng. Từ nơi đãi cát nhìn lên thượng nguồn, thấy nước nguồn như chảy từ trời cao xuống.
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Lãng đào sa kỳ 1