22/10/2021 11:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh nói với em như mía chẻ hai

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 09:44

 

Anh nói với em như mía chẻ hai,
Như rang xiết chặt, nghe ao mặc lòng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh nói với em như mía chẻ hai