30/05/2023 22:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng canh ngự chế “Hoàng mai tức sự”
奉賡御製黃梅即事

Tác giả: Trần Nguyên Đán - 陳元旦

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 03/09/2008 09:58

 

Nguyên tác

浮世年花催白髮,
故園松竹笑儒冠。
鳳池此日無多事,
坐看松陰轉畫欗。

Phiên âm

Phù thế niên hoa thôi bạch phát,
Cố viên tùng trúc tiểu Nho quan.
Phượng Trì thử nhật vô đa sự,
Toạ khán tùng âm chuyển hoạ lan.

Dịch nghĩa

Cõi đời bồng bềnh năm tháng thôi thúc tóc bạc,
Tùng trúc vườn xưa cười giễu mũ nhà Nho.
Ao Phượng Hoàng ngày nay không còn nhiều việc,
Ngồi nhìn bóng tùng nhích tới hàng lan can vẽ.

Bản dịch của Đào Phương Bình

Năm tháng phù sinh dồn tóc bạc,
Trúc thông vườn cũ giễu nhà Nho.
Hôm nay ao Phượng đà rỗi việc,
Nhìn bóng tùng lăn dưới giậu tô.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nguyên Đán » Phụng canh ngự chế “Hoàng mai tức sự”