12/08/2022 18:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuý hậu tặng Trương Húc
醉後贈張旭

Tác giả: Cao Thích - 高適

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/12/2008 09:14

 

Nguyên tác

世上謾相識,
此翁殊不然。
興來書自聖,
醉後語尤顛。
白髮老閒事,
青雲在目前。
床頭一壺酒,
能更幾回眠。

Phiên âm

Thế thượng man tương thức,
Thử ông thù bất nhiên.
Hứng lai thư tự thánh,
Tuý hậu ngữ vưu điên.
Bạch phát lão nhàn sự,
Thanh vân tại mục tiền.
Sàng đầu nhất hồ tửu,
Năng cánh kỷ hồi miên.

Dịch nghĩa

Người sống trên đời khó hiểu nhau được
Nhưng ông thì khác, không như thế
Hứng lên, viết chữ đẹp như thánh
Say rồi, nói lạ lẫm như kẻ điên
Về già được hưởng phước nhàn
Mây trời xanh trôi trước mắt
Đầu giường luôn có một bầu rượu
Sẵn tiện cho ông một giấc ngủ lành

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Tương thức đời bao kẻ
Riêng ông lại khác người
Hứng tràn nên thánh chữ
Say khướt cứ ngông lời
Đầu bạc già không bận
Mây xanh thấy rõ mười
Góc giường bầu rượu sẵn
Tỉnh giấc lại say chơi
Trương Húc (658-747) tự Bá Cao 伯高 là nhà thư pháp nổi tiếng đời Đường, chuyên lối chữ thảo, được người đời xưng tụng là Thảo thánh.
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Thích » Tuý hậu tặng Trương Húc