30/09/2023 16:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khi tàu đã cập bến

Tác giả: Nguyễn Tư Giản - 阮思僩

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 20/12/2008 06:26

 

Gió đưa dương liễu cành cành nguyệt
Cụm toả ngô đồng lá lá sương.
Thuyền mọn năm canh người Bích Hán[1],
Địch dài một tiếng khách Tầm Dương[2].
Sách Văn đàn bảo giám chép một bài thơ với tiêu đề Đi sứ qua ải Đồng Quan, cùng bài này đều với tác giả Phan Thanh Giản khi sang sứ Pháp. Tuy nhiên, Quách Tấn trong Hương vườn cũ cho thông tin rằng bài thứ nhất là một đoạn trong bài Bắc hành của Lý Văn Phức, còn bài này là của Nguyễn Tư Giản trong một lần đi sứ Trung Quốc.

Hiện chưa tìm được bài Bắc hành đầy đủ của Lý Văn Phức, cũng như tài liệu có bài thơ này của Nguyễn Tư Giản. Tuy nhiên, có thể nhận thấy nội dung bài thơ cho thấy đây là chuyến đi sứ sang Trung Quốc chứ không phải sang Pháp. Bài thơ tạm xếp ở đây để tồn nghi.

Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007
[1] Sông Ngân Hán – mượn tích Trương Khiên đi sứ lạc lên sông Ngân.
[2] Nơi Bạch Cư Dị gặp người kỵ nữ, cảm hứng soạn ra khúc Tỳ bà hành bất hủ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tư Giản » Khi tàu đã cập bến