19/08/2022 09:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bệnh đình Hà Nam tỉnh thành công quán, Khâm mệnh Đề đốc toàn tỉnh học chính Ngô Phương Bồi dĩ tân khắc bản tập “Vân tiều thi tiên” huệ tống, thuyên kỳ khởi hành dĩ thi đạo tạ
病停河南省城公館,欽命提督全省學政吳芳培以新刻本集雲樵詩箋惠送,痊期起行以詩道謝

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 29/11/2018 02:08

 

Nguyên tác

星韶臨寶轄,
斗座降瑤編。
黃鶴新奇調,
鴛鴦俊逸篇。
汴儒宗領袖,
越客重丹鉛。
不覺驚人句,
能操已病權。

Phiên âm

Tinh thiều lâm bảo hạt,
Đẩu toạ giáng dao biên.
Hoàng hạc tân kỳ điệu,
Uyên ương tuấn dật thiên.
Biện nho tông lãnh tụ,
Việt khách trọng đan duyên.
Bất giác kinh nhân cú,
Năng thao dĩ bệnh quyền.

Dịch nghĩa

Xe sứ đến quý hạt,
Trên ghế được tặng tập thơ hay.
Điệu kỳ một Hoàng hạc mới,
Bài thơ tao nhã tựa uyên ương.
Làng nho đất Biện tôn ông là lãnh tụ,
Khách Việt trọng son chì (chế son và mực để viết chữ).
Bất giác có câu thơ hay khiến người kinh ngạc,
Có thể đem dùng để chữa bệnh.

Bản dịch của Hoài Anh

Xe sứ dừng quý hạt,
Được tặng tập thơ này.
Điệu kỳ: Hoàng hạc mới,
Vần nhã: uyên ương bay.
Biện nho tôn lãnh tụ,
Khách Việt trọng văn hay.
Ví đem dùng chữa bệnh,
Thơ ấy thuốc nào tày.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Bệnh đình Hà Nam tỉnh thành công quán, Khâm mệnh Đề đốc toàn tỉnh học chính Ngô Phương Bồi dĩ tân khắc bản tập “Vân tiều thi tiên” huệ tống, thuyên kỳ khởi hành dĩ thi đạo tạ