01/07/2022 01:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghe em hát quan họ

Tác giả: Lâm Quang Mỹ - Nguyễn Đình Dũng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 04/07/2009 04:36

 

"Người ơi. người ở đừng về"...
Câu ca làm cả đêm hè rung rinh.
Đất trời Quan họ mông mênh.
Gió không nỡ cuốn những lời em ca
Áo em mớ bảy mớ ba.
Lòng anh trăm mối như là quai thao.

“Chèo lên Quán dốc" cao cao.
Ai ơi, biết có đợi nhau cùng về.
Câu ca rút ngắn đêm hè,
Cuốn lòng anh lại. đưa về Hội Lim.
Hát đi em, lí Giao duyên.
Cho hồn anh tựa mạn thuyền cùng em.
Warzawa, một đêm  Hè 1994

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Quang Mỹ » Nghe em hát quan họ