27/11/2021 18:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh hoài thi (ngũ ngôn) kỳ 31
詠懷詩(五言)其三十一

Tác giả: Nguyễn Tịch - 阮籍

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tam Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 29/05/2008 11:10

 

Nguyên tác

駕言發魏都,
南向望吹壹。
簫管有遺音,
梁王安在哉。
戰士食糟糠,
賢者處蒿萊。
歌舞曲未終,
秦兵已復來。
夾林非吾有,
朱宮生塵埃。
軍敗華陽下,
身竟為土灰。

Phiên âm

Giá ngôn phát Nguỵ đô,
Nam hướng vọng xuy nhất.
Tiêu quản hữu di âm,
Lương vương an tại tai.
Chiến sĩ thực tao khang,
Hiền giả xứ hao lai.
Ca vũ khúc vị chung,
Tần binh dĩ phục lai.
Giáp Lâm phi ngô hữu,
Chu cung sinh trần ai.
Quân bại Hoa Dương[1] hạ,
Thân cánh vi thổ hôi.

Bản dịch của Vũ Bội Hoàng

Ruổi xe từ đô thành nước Nguỵ
Nhìn về Nam, ngóng phía suý đài
Sênh ca tiếng vẳng bên tai
Lương vương ngày nọ đâu rồi, thương thay!
Nuôi tráng sĩ, tháng ngày tấm cám
Trọng người hiền, để đám cỏ lau
Múa ca nào đã dứt đâu
Quân Tần lại đã ập sau đô thành
Đất Giáp Lâm thôi đành bỏ mất
Cung vàng son bụi đất bám đầy
Hoa Dương một trận thua cay
Thân vua cũng hoá tro bay bụi hồng
[1] Trận chiến Hoa Dương vào năm tr.CN, nước Tần đại thắng hai nước Nguỵ và Triệu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tịch » Vịnh hoài thi (ngũ ngôn) kỳ 31