06/04/2020 20:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đằng Vương đình tử kỳ 1
滕王亭子其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/04/2015 18:53

 

Nguyên tác

君王臺榭枕巴山,
萬丈丹梯尚可攀。
春日鶯啼修竹裏,
仙家犬吠白雲間。
清江錦石傷心麗,
嫩蕊濃花滿目班。
人到於今歌出牧,
來遊此地不知還。

Phiên âm

Quân vương đài tạ chẩm Ba sơn,
Vạn trượng đan thê thượng khả phan.
Xuân mộ oanh đề tu trúc lý,
Tiên gia khuyển phệ bạch vân gian.
Thanh giang cẩm thạch thương tâm lệ,
Nộn nhị nồng hoa mãn mục ban.
Nhân đáo vu kim ca xuất mục,
Lai du thử địa bất tri hoàn.

Dịch nghĩa

Lầu nhà của ông vương này nằm cạnh Ba sơn,
Thang đỏ dài vạn trượng còn có thể leo được.
Ngày xuân chim oanh hót trong đám trúc rậm,
Chó sủa nơi nhà tiên trong khoảng mây trắng.
Sông trong, đá quý là hai cái đẹp làm não lòng,
Nhuỵ non, hoa thơm làm cho mắt loá lên.
Người tới ngày nay ca bài đi ra làm quan chăn dắt dân,
Tới chơi nơi này không biết lối về.

Bản dịch (của Bản dịch của Phạm Doanh)

Dinh thự nhà vua, núi Ba đeo,
Thang son vạn bậc vẫn còn leo.
Mây trắng, nhà tiên nghe chó sủa,
Trúc dầy, xuân sớm vẳng oanh reo.
Đá quý, sông trong, lòng đẹp xót.
Hoa nồng, nhị nõn, mắt mờ nheo.
Người tới giờ này ca chăn giắt,
Vào tới nơi này, hết lối theo.
(Năm 764)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đằng Vương đình tử kỳ 1