08/02/2023 23:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chơi chùa Hương

Tác giả: Dương Lâm - 楊琳

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2008 08:11

 

Hà xứ Đào Nguyên lộ?
Mai lâm, Yến Vĩ khê[1]
Nam thiên đệ nhất[2] ai đề
Ra vào cõi Phật đi về cảnh tiên
Kia núi biếc vẫn quen đầu bạc
Hỏi mấy lời nghi tạc non sông
Hỏi tiên trên đỉnh non rồng
Hỏi Phật trong động sắc không thế nào?
Hỏi thế giới cớ sao như vậy?
Hỏi giang sơn còn mấy tang thương?
Hỏi thế đạo, hỏi văn chương
Hỏi ông tạo hoá, chủ trương ề nào?
Hỏi sơn thuỷ thanh cao mãi thế
Hỏi cỏ cây nhuộm vẻ màu thu
Hỏi hang, hỏi động, hỏi chùa
Hỏi chín gõ mõ Thiên Trù[3] mãi không?
Hỏi khánh đá trống đồng thuở trước
Hỏi tẩy oan rửa được bao người?
Hỏi mình chẳng nói chẳng cười với ai
Của con tạo cho người đã biết
Còn ai là phong nguyệt chủ nhân?
Trăm năm mắc nợ hồng trần
Thanh sơn còn được mấy lần gặp nhau?
Tuổi già xin hỏi mấy câu!
Bài này tác giả viết lúc đã về hưu, có ý chán chường cảnh thế và ngờ vực cả cảnh Phật đất tiên, nên lối viết toàn những câu hỏi, không giống những bài tả cảnh Hương Sơn của những nhà thơ đồng thời.

Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2006
[1] Đường vào xứ Đào Nguyên chỗ nào? Rừng mơ khe Yến Vĩ.
[2] Nam thiên đệ nhất động, động đẹp nhất trời nam, chữ của chúa Trịnh Sâm ở Chùa Trong.
[3] Chùa Thiên Trù còn gọi là Chùa Trò hay Chùa Ngoài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Lâm » Chơi chùa Hương