23/07/2024 12:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lạc Long Quân

Tác giả: Hồ Đắc Duy

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 28/09/2007 21:01

 

Lạc Long Quân có bà vợ trẻ
Nàng Âu Cơ diễm lệ thướt tha
Bà sinh một bọc trứng ngà
Một trăm trứng nở thành ra trăm người

Đi theo cha, năm mươi về tới
Bỏ núi rừng ra mãi Biển Đông
Mẹ cha dòng dõi: tiên, rồng
Như rừng với biển khó lòng cùng nhau

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Đắc Duy » Lạc Long Quân