04/10/2023 23:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Một giấc mơ đen tối...”
“Un grand sommeil noir...”

Tác giả: Paul Verlaine

Nước: Pháp
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2015 23:23

 

Nguyên tác

Un grand sommeil noir
Tombe sur ma vie :
Dormez, tout espoir,
Dormez, toute envie !

Je ne vois plus rien,
Je perds la mémoire
Du mal et du bien...
Ô la triste histoire !

Je suis un berceau
Qu’une main balance
Au creux d’un caveau :
Silence, silence !

Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Một giấc mơ đen tối
Rơi xuống trên đời tôi:
Ngủ đi, mọi hy vọng,
Ngủ đi, mọi khát khao!

Tôi không còn thấy gì.
Tôi mất đi ký ức
Của sự lành sự ác…
Ôi câu chuyện buồn đau!

Tôi là một cái nôi
Một bàn tay ru hời
Trong hốc một hầm mộ;
Im lặng và lặng im!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Verlaine » “Một giấc mơ đen tối...”