13/06/2024 21:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 1 - Thú nhàn

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/07/2007 20:49

 

Lẩn thẩn[1] ngày qua tháng qua,
Một phen xuân tới một phen già.
Ái ưu[2] vằng vặc trăng in nước,
Danh lợi lâng lâng gió thổi hoa[3].
Án[4] sách hãy còn án sách cũ,
Nước non bạn với nước non nhà.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Các bản Nôm đều chép bài này chỉ có 6 câu. Gần đây một số tài liệu chép thêm 2 câu ở cuối, chưa rõ bắt nguồn từ đâu:
Cuộc cờ đua chí dù cao thấp,
Ta muốn thanh nhàn thú vị ta.

[1] Khảo dị: “Lần lữa”.
[2] Do chữ “ưu dân ái quốc”, nghĩa là lòng yêu nước thương dân bao giờ cũng trong sáng như vầng trăng in đáy nước. Và đây cũng là một tư tưởng quán triệt trong nhiều bài thơ của tác giả sau này.
[3] Coi danh lợi nhẹ thoảng (như gió thổi vào hoa), không đáng kể.
[4] Cái bàn dài. Có bản chép sai chữ Án ở câu này là Yên, thứ gối dựa làm bằng gỗ, ở dưới có chỗ để sách; chép như vậy cũng có nghĩa, mà âm điệu câu thơ lại êm hơn. Thật ra, hai chữ án và yên gần giống nhau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 1 - Thú nhàn