07/08/2020 10:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi tu cho trọn đi tu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/06/2015 09:19

 

Đi tu cho trọn đi tu,
Ăn chay nằm mộng ở chùa Hồ Sen.
Thấy cô má đỏ răng đen,
Nam mô di Phật lại quên ở chùa.
Khảo dị:
Đi tu cho trót đi tu,
Ăn chay nằm mộng ở chùa Hồ Sen.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đi tu cho trọn đi tu