19/01/2022 12:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung từ kỳ 1
宮詞其一

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 08/11/2013 21:29

 

Nguyên tác

蟬翼輕綃傅體紅,
玉膚如醉向春風。
深宮鎖閉猶疑惑,
更取丹沙試辟宮。

Phiên âm

Thiền dực khinh tiêu phó thể hồng,
Ngọc phu như tuý hướng xuân phong.
Thâm cung toả bế do nghi hoặc,
Cánh thủ đơn sa thí tịch cung.

Dịch nghĩa

Lụa quý mỏng như cánh ve sầu ôm trọn tấm thân hồng hào
Da thịt như ngọc trắng như say như tỉnh hướng đón gió xuân
Trong cung sâu, mọi cửa đều khoá chặt, như là nghi ngờ sẽ có những tình cảm không lường
Nên phải lấy những viên đơn sa để thử xem phận lãnh cung ra sao

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Lụa quý mỏng tựa cánh ve
Mịn màng ôm trọn phủ che thân ngà
Mơn man say tỉnh la đà
Gió xuân ve vuốt thịt da thơm nồng
Then cài cửa khoá thâm cung
Những là nghi hoặc tấc lòng riêng tây
Phải chi lấy viên đơn này
Thử xem thân phận chốn này lãnh cung
Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Đỗ Mục - Nhà thơ tài hoa Vãn Đường, NXB Lao động, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Cung từ kỳ 1