28/09/2021 12:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Y ta 2
猗嗟 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 23:44

 

Nguyên tác

猗嗟名兮!
美目清兮。
儀既成兮,
終日射侯,
不出正兮,
展我甥兮。

Phiên âm

Y ta danh hề!
Mỹ mục thanh hề!
Nghi ký thành hề!
Chung nhật thạch (xạ) hầu,
Bất xuất chinh hề!
Triển ngã tinh (sinh) hề!

Dịch nghĩa

Lỗ Trang Công là người đáng khen thay!
Mắt của người trong sáng đẹp đẽ.
Nghi lễ của người đã đầy đủ (không hề vi phạm)
Suốt ngày lo bắn bia,
Tên bắt rất trúng, không hề lệch ra ngoài trung tâm cái bia.
Thật đáng là con của em gái Tề Hầu nước ta.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Đáng khen ôi thật là người!
Mắt long lanh thấy sáng ngời đẹp xinh
Lễ nghi thì đã tựu thành,
Suốt ngày lo bắn tập tành từ lâu.
Giữa bia chẳng trật ra nào,
Thật con em gái Tề Hầu nước ta.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

danh: khen tặng. Nói uy nghi và tài năng của ngài thật đáng khen.
thanh: mắt trong sáng.
nghi kỳ thành: lễ nghi thành tựu. Nói khi xong việc rồi, ngài không phạm lễ nghi.
hầu: cái bia, miếng bố căng lên để bắn tên.
chinh: làm cái đích ở trung tâm tấm bố để nhắm bắn. Trong lễ đại xạ thì căng tấm bia bằng da và làm cái trung tâm: cái đích ở giữa để nhắm bắn. Trong lễ tân xạ thì căng tấm bia bằng bố và làm cái đích ở trung tâm để nhắm bắn.
triển: thành thật.
sinh (đọc tinh): con của chị hay em gái. Nói Lỗ Trang Công là con của em gái Tề Hầu, để thấy rõ là không phải của Tề Hầu, đấy là lời nói kín đáo của nhà thơ.

Theo truyện Xuân Thu, năm Lỗ Hoàn Công thứ 3, phu nhân họ Khương nước Tề được ảg sang nước Lỗ. Đến tháng 9 năm thứ 6, đứa con đuợc sinh ra, tức là Lỗ Trang Công. Đến năm thứ 18, Lỗ Hoàn Công và phu nhân họ Khương cùng đến nước Tề, thì Lổ Trang Công thật chẳng phải con của Tề Hầu vậy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Y ta 2