06/06/2023 21:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thoáng em

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 02/07/2021 06:13

 

Thoáng  em ngõ cũ,
vội vã quay đi,
trông xa bước héo áo gầy.
Thương em nghiêng luỵ một đời,
kể từ buổi ấy để tôi một mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Thoáng em