19/01/2021 07:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bãi nhớ

Tác giả: Nhược Thu - Tạ Văn Hiến

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi ngô thư vào 05/07/2009 08:43

 

Em có biết bên kia bờ nỗi nhớ
Sóng bạc đầu muôn điệp khúc tình ca
Mà một thuở hồn anh là cát lở
Sóng ai khua tan tác bọt tung nhòa...
Em có biết giữa trời yên sóng lặng
Bão đâu về sao chỉ ở lòng anh
Nghìn ngọn sóng không cao bằng nỗi nhớ
Thoáng nghe niềm hoài vọng bổng mong manh..
Nguồn: Chung ngắm một vầng trăng, Nhược Thu, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhược Thu » Bãi nhớ