17/06/2024 22:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bất mị
不寐

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/10/2008 18:49

 

Nguyên tác

瞿塘夜水黑,
城內改更籌。
翳翳月沉霧,
輝輝星近樓。
氣衰甘少寐,
心弱恨和愁。
多壘滿山谷,
桃源無處求。

Phiên âm

Cù Đường dạ thuỷ hắc,
Thành nội cải canh trù.
Ế ế nguyệt trầm vụ,
Huy huy tinh cận lâu.
Khí suy cam thiếu mị,
Tâm nhược hận hoà sầu.
Đa luỹ mãn sơn cốc,
Đào nguyên vô xứ cầu.

Dịch nghĩa

Đêm Cù Đường nước đen,
Trong thành có thẻ đổi canh.
Mờ mờ trăng chìm trong mây,
Sáng láng sao gần lầu.
Sức khoẻ suy nhược nên chịu cảnh ít ngủ,
Ý chí cùn nên giận vì buồn hoài.
Lắm mô đầy hàng núi,
Chẳng tìm thấy đào nguyên ở đâu.

Bản dịch của Nhượng Tống

Đen rầm dòng thác tối
Trống gác dứt canh đầu
Mù mịt trăng chìm khói
Lập loè sao sát lầu
Tuổi già đành ít ngủ
Sức yếu dễ cưu sầu
Đồn, trại đầy hang núi
Nguồn Đào biết kiếm đâu
(Năm 766)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bất mị