24/09/2021 08:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ thú
古戍

Tác giả: Lưu Cơ - 劉基

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi hongha83 vào 10/09/2008 19:16

 

Nguyên tác

古戍連山火
新城殷地笳。
九洲猶虎豹,
四海未桑麻。
天迥雲垂草,
江空雪覆沙。
野梅燒不盡,
時見兩三花。

Phiên âm

Cổ thú liên sơn hoả
Tân thành ân địa già.
Cửu châu do hổ báo,
Tứ hải vị tang ma.
Thiên huýnh vân thuỳ thảo,
Giang không tuyết phúc sa.
Dã mai thiêu bất tận,
Thì kiến lưỡng tam hoa.

Bản dịch của Hồ Lãng

Biên ải rừng xưa cháy
Tiếng khèn đất cũ vang
Chín châu còn hổ báo
Bốn bể chửa tằm tang
Trời rộng mây đè cỏ
Sông xa cát lẫn sương
Mai đồng không cháy hết
Lại thấy thoảng mùi hương

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Cơ » Cổ thú