26/09/2022 20:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 07
永王東巡歌其七

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 09/07/2018 07:28

 

Nguyên tác

王出三山按五湖,
樓船跨海次陪都。
戰艦森森羅虎士,
征帆一一引龍駒。

Phiên âm

Vương xuất Tam Sơn[1] án Ngũ Hồ[2],
Lâu thuyền khoá hải thứ bồi đô.
Chiến hạm sâm sâm la hổ sĩ,
Chinh phàm nhất nhất dẫn long câu.

Dịch nghĩa

Vương ra khỏi Tam Sơn ngăn chặn Ngũ Hồ,
Thuyền lầu ra biển sau đó theo đoàn về [Nam] đô.
Chiến hạm san sát vây bắt giặc dữ,
Cánh buồm chinh chiến luôn luôn dẫn đầu đoàn quân tinh nhuệ.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Án Ngũ hồ vương Tam sơn xuất
Ra biển xong thuyền tất về đô
Thuyền thuyền vây bắt giặc Hồ
Cánh buồm chinh chiến luôn hô dẫn đầu.
Nguồn: Toàn Đường thi, Khang Hy ngự định, Hà Bắc nhân dân xuất bản xã, in năm 1993

[1] Núi nay trong huyện Giang Ninh, tỉnh Giang Tô, có ba ngọn liên tiếp theo hướng bắc nam.
[2] Hồ nay trong ranh giới hai tỉnh Giang Tô và Chiết Giang, do năm hồ nhỏ hợp thành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 07