19/01/2022 03:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cuộc cờ

Tác giả: Vũ An - Vũ Văn An

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/03/2015 18:49

 

Trời cho chân cứng đá mềm
Phong trần chưa hết mưa đêm nắng ngày

Còn keo khác nữa ta bày
Cuộc cờ thắng kiểu ván này là thua
Tháng 5-2002

Nguồn: Sau miền bồi lở (thơ), Vũ An, NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ An » Cuộc cờ