06/08/2021 10:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 26

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/03/2020 18:01

 

Ắt chăng từng phụ lộc triều quan,
Lại được về nhàn dưỡng tuổi tàn.
Nước tuyết[1] om trà dưới bếp,
Lút hoa điểm sách trên yên[2].
Khép song[3] ngày tiếc mùi hương lọt,
Nối chén[4] đêm âu[5] bóng quế[6] tan.
Đến chốn nào vui chốn ấy,
Dầu ta tự tại có ai han[7].
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Nước lạnh, đây dùng làm hình ảnh cho đẹp.
[2] Một kiểu bàn thời xưa để viết hoặc tiếp khách.
[5] Âu lo.
[6] Bóng trăng.
[7] Hỏi chuyện.
[3] Khảo dị: “Nương song”.
[4] Khảo dị: “Thoả chén”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 26