23/06/2024 22:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đau

Tác giả: Huy Tùng - Vũ Minh Quyền

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vũ Minh Quyền vào 21/10/2023 19:24

 

Đau buốt giang san chuyện mất còn
Đau ngàn năm chết tấm lòng son
Đau cả đất trời mùa thu ấy
Đau suốt con đường lạc nước non
18/10/2023

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Tùng » Đau