30/01/2023 08:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người thuở Tố Tâm

Tác giả: Nguyễn Vũ Tiềm

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 09/10/2006 06:08

 

Hy vọng kể chi ngày mỗi khác
Nước mắt xa gì thuở Tố Tâm
Hỏi hồ Tây sóng pha bao lệ
Thu rơi bao lớp lá thư tình.

Có ai quét được lá rừng
Gom lại từ nhiều thế kỉ
Đã cao bằng những mộ chí tình yêu ?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Vũ Tiềm » Người thuở Tố Tâm