28/05/2022 08:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xếp hình

Tác giả: Trần Duy Trung

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Duy Trung vào 19/05/2008 21:43

 

Như trò chơi xếp hình - cuộc sống
Cần những giá trị thực cho mỗi ô

Và những người thành công
Luôn biết cách đặt mình đúng chỗ...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Duy Trung » Xếp hình