25/09/2023 14:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quốc sắc

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 24/05/2009 10:25

 

Thiên hương quốc sắc diễm kiều
Bình minh lộng lẫy xế chiều hỗn mang
Hương trời sắc nước đa đoan
Em bình minh mộng hôn hoàng em điên
Hoàng hôn đổi cõi thay miền
Hương màu chuyển dịch thần tiên di dời
Dịch di tinh thể tót vời
Cho mùa động đậy cho trời đất quay
Thương em ngóng đợi đêm ngày
Nhớ em nhớ suốt dặm dài lang thang
Biết em từ tuổi đá vàng
Nhủ thầm chung thủy tro tàn dễ đâu
Đầu tiên mộng tưởng tình đầu
Cuối cùng gió gác trăng lầu bỏ đi
Tại em tuyệt thể nhu mỳ
Tình dâng vô tận thuộc tùy biển dâu
Tình điên bố trí nhịp cầu
Hai bờ sinh tử thanh lâu hai lần
Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Quốc sắc