05/07/2022 06:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt thi kỳ 4
別詩其四

Tác giả: Tô Vũ - 蘇武

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hán
Đăng bởi Vanachi vào 23/10/2008 10:33

 

Nguyên tác

燭燭晨明月,
馥馥秋蘭芳。
芳馨良夜發,
隨風聞我堂。
征夫懷遠路,
遊子戀故鄉。
寒冬十二月,
晨起踐嚴霜。
俯觀江漢流,
仰視浮雲翔。
良友遠別離,
各在天一方。
山海隔中州,
相去悠且長。
嘉會難再遇,
歡樂殊未央。
願君崇令德,
隨時愛景光。

Phiên âm

Chúc chúc thần minh nguyệt,
Phức phức thu lan phương.
Phương hinh lương dạ phát,
Tuỳ phong vấn ngã đường.
Chinh phu hoài viễn lộ,
Du tử  luyến cố hương.
Hàn đông thập nhị nguyệt,
Thần khởi tiễn nghiêm sương.
Phủ quan Giang, Hán[1] lưu,
Ngưỡng thị phù vân tường.
Lương hữu viễn biệt ly,
Các tại thiên nhất phương.
Sơn hải cách Trung châu[2],
Tương khứ du thả trường.
Gia hội nan tái ngộ,
Hoan lạc thù vị ương[3].
Nguyện quân sùng lệnh đức,
Tuỳ thì ái cảnh quang[4].

Dịch nghĩa

Trăng sáng ngời ngời lúc sáng sớm,
Hoa lan mùa thơ thơm ngát.
Hương thơm trong đêm thanh toả ra,
Theo gió lộng vào nhà ta.
Người đi xa nghĩ tới đường phía trước,
Du tử nhớ về cố hương.
Tháng mười hai tiết đông lạnh lẽo,
Buổi sáng sớm dậy, sương dày nặng.
Cúi nhìn sông Trường Giang và Hán Thuỷ chảy,
Ngẩng nhìn mây trôi qua lại.
Bạn hiền chia biệt đi xa,
Mỗi người một phương trời.
Sông núi cách miền Trung Nguyên,
Đi rồi sẽ dằng dặc cách xa.
Khó có ngày gặp lại,
(Nên hôm nay) hãy vui vẻ cùng nhau tới cùng.
Mong người hãy giữ đức,
Trân trọng quang âm mọi lúc.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Ngời ngời ánh trăng sáng,
Lan thu toả ngát hương.
Hương trong đêm thanh phát,
Gió lộng khắp nhà thơm.
Chinh phu nghĩ đường trước,
Du tử nhớ cố hương.
Tháng mười hai, đông lạnh,
Sáng dậy đẫm hơi sương.
Cúi nhìn Giang, Hán chảy,
Ngẩng xem mây lượn vòng.
Bạn hiền sắp ly biệt,
Mỗi người tại một phương.
Trung châu chia sông núi,
Dằng dặc mãi đôi đường.
Tiệc vui khó gặp lại,
Hãy vui vẻ tới cùng.
Khuyên người giữ đức lớn,
Coi trọng ánh thiều quang.
[1] Hai sông Trường Giang và Hán Thuỷ.
[2] Trung châu là tên cũ của Dự châu sau này, nay thuộc tỉnh Hà Nam. Vùng này xưa ở giữa chín châu, nên gọi là Trung châu, là một nơi tống biệt.
[3] Hai câu ý nói không biết bao giờ mới gặp lại nhau, hôm nay hãy cùng vui tới cùng.
[4] Do chữ quang âm 光陰, chỉ thời tuổi trẻ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Vũ » Biệt thi kỳ 4