16/05/2021 04:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh và cuội

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 18/06/2008 09:32

 

Hòn cuội nghĩ suy gì
Cuội sống hoài không chết?
Cái anh gọi vô tri
Chính là điều chưa biết
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Anh và cuội