22/09/2020 09:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

SOS! Tiếng chim

Tác giả: Phanxipăng - Trần Ngọc Tĩnh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi 101 vào 03/04/2019 04:25

 

Loạn âm xiên nắng, nắng xiên vào
lá, lá xiên vào tiếng chim sâu.
Những nốt nhạc non quay quắt bị
thương, sa xuống hạt máu đào.

Người người tất bật cuộc gạo-tiền-
áo-cơm, nào đoái xót tiếng chim.
Không cầm lòng đậu, tôi đành xé
thơ, băng cấp cứu nhạc thiên nhiên.
Vỹ Dạ, Huế, sáng 30.VI.1990

Nguồn: Tuyển tập Áo trắng số 39, 11-1993

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phanxipăng » SOS! Tiếng chim