05/12/2020 07:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trò chơi lạc đà

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/12/2008 17:37

 

Con làm người du mục
Sa mạc là nền nhà
Bố làm gì có biết?
Ứ ư!.. Con lạc đà!

“Lạc đà” rụt cổ xuống
Chân con lòn qua vai
Đôi tay nắm tai bố
“Lạc đà” đi khoan thai

Con “lạc đà” của con
Không đi hai chân trước
Vì “chân trước” rất ngoan
Giữ cho con khỏi rớt...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Trò chơi lạc đà