23/01/2022 10:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Phù Thạch độ kỳ 2
過浮石渡其二

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 13:37

 

Nguyên tác

山上風吹朝暮雨,
溪頭紅瘦綺羅雲。
食於人總勞心智,
何謂紛紛擾擾身。

Phiên âm

Sơn thương phong suy triêu mộ vũ,
Khê đầu hồng sấu ỷ la vân.
Thực ư nhân[1] tổng lao tâm trí,
Hà vị phân phân nhiễu nhiễu thân.

Dịch nghĩa

Trên đỉnh núi, gió thổi mang tới cơn mưa sớm chiều,
Đầu khe suối, đám mây mỏng như lụa hống quấn quít.
Được người khác nuôi, tất cả đều mệt nhọc tâm trí,
Sao lại bảo là thân mình tất bật, khốn khổ?

Bản dịch của Hải Anh

Sớm chiều đỉnh núi gió mưa,
Đầu khe ráng mỏng như là lụa bay.
Được nuôi là vẫn mệt thay,
Nhọc nhằn tất bật, nỗi này vì sao?

Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003
[1] Được người khác nuôi, chỉ hạng người được cai trị người khác. Sách Mạnh Tử nói: “Người lao tâm thì cai trị người khác, kẻ lao lực thì bị kẻ khác cai trị. Người lao tâm thì được người khác nuôi, kẻ lao lực phải nuôi người khác.”

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Quá Phù Thạch độ kỳ 2