25/03/2023 17:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Long Trung
隆中

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 09/03/2010 05:59

 

Nguyên tác

諸葛來西國,
千年愛未衰。
今朝遊故里,
蜀客不勝悲。
誰言襄陽野,
生此萬乘師。
山中有遺貌,
矯矯龍之姿。
龍蟠山水秀,
龍去淵潭移。
空餘蜿蜒蹟,
使我寒涕垂。

Phiên âm

Gia Cát lai tây quốc,
Thiên niên ái vị suy.
Kim triêu du cố lý,
Thục khách bất thăng bi.
Thuỳ ngôn Tương Dương dã,
Sinh thử vạn thặng sư.
Sơn trung hữu di mạo,
Kiểu kiểu long chi tư.
Long bàn sơn thuỷ tú,
Long khứ uyên đàm di.
Không dư uyển diên tích,
Sử ngã hàn thế thuỳ.

Bản dịch của Lê Xuân Mai

Nhớ Khổng Minh về coi đất Thục
Dân miền tây mến phục ngàn năm
Hôm nay làng cũ về thăm
Buông chân Thục khách dạ thầm nhớ thương
Ai ngờ chốn Tương Dương đồng vắng
Mà xuất thân vạn thặng quân sư
Núi sâu tượng cũ còn ghi
Khôi ngô tướng mạo uy nghi vẻ rồng
Rồng uốn khúc, non hùng nước biếc
Rồng bay đi, hố vực cũng rời
Chỉ còn di tích chơi vơi
Khiến cho du khách bao người lệ sa
Nguồn: Khổng Minh, NXB Đà Nẵng, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Long Trung