19/08/2022 05:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trùng giản Vương minh phủ
重簡王明府

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/03/2015 22:22

 

Nguyên tác

甲子西南異,
冬來隻薄寒。
江雲何夜盡,
蜀雨幾時幹。
行李須相問,
窮愁豈有寬。
君聽鴻雁響,
恐致稻粱難。

Phiên âm

Giáp tí tây nam dị,
Đông lai chích bạc hàn.
Giang vân hà dạ tận,
Thục vũ kỷ thì khan.
Hành lý tu tương vấn,
Cùng sầu khởi hữu khoan.
Quân thinh hồng nhạn hưởng,
Khủng trí đạo lương nan.

Dịch nghĩa

Thời gian ở vùng tây nam này lạ quá,
Mùa đông đến mà mới chớm lạnh.
Mây trên sông đêm nào mới hết,
Mưa xứ Thục lúc nào thì ngưng.
Người đi nên hỏi nhau,
Cái sầu đứt ruột há có nương ai.
Bạn nghe tiếng chim hồng chim nhạn,
Sợ khó tới được chỗ có thóc gạo.

Bản dịch của Phạm Doanh

Tây nam ngày tháng lạ,
Chớm lạnh khi sang đông.
Mây sông, đêm nào hết,
Mưa Thục, chẳng lúc ngưng.
Kẻ đi thử ướm hỏi,
Lòng buồn liệu bớt chăng.
Anh nghe hồng nhạn vẳng,
Thóc gạo tới được không.
(Năm 761)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Trùng giản Vương minh phủ