02/12/2022 01:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phục sầu kỳ 02
復愁其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 28/10/2005 11:42

 

Nguyên tác

釣艇收緡盡,
昏鴉接翅稀。
月生初學扇,
雲細不成衣。

Phiên âm

Điếu đĩnh thu mân tận,
Hôn nha tiếp sí hy.
Nguyệt sinh sơ học phiến,
Vân tế bất thành y.

Dịch nghĩa

Thuyền câu cuốn hết dây rồi,
Con quạ ban chiều thẳng cánh bay.
Trăng mới mọc như cái quạt,
Mây mỏng không thành áo.

Bản dịch của Nhượng Tống

Thuyền câu chài cuốn hết
Cánh ác tối thưa không
Mây mỏng chưa thành áo
Trăng non mới uốn vòng
(Năm 767)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phục sầu kỳ 02