20/10/2019 23:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tốt số lấy được chồng chung

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2019 16:11

 

Tốt số lấy được chồng chung,
Lương vua khỏi đóng, áo chồng khỏi may.
Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Tốt số lấy được chồng chung