22/01/2022 13:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xổng ngà

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 21/04/2008 06:49

 

Lòng biển triều xa con sóng
Lồng xổng ngà tim ướm giọng
              ngực tình ca

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Xổng ngà