15/06/2024 20:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Soi gương

Tác giả: Đặng Huy Giang

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi PH@ vào 15/10/2021 23:09

 

Đấy là khuôn mặt thứ hai
không phải khuôn mặt thứ nhất

đương nhiên không phải bản gốc!

Đấy là khoảnh khắc cái một phần
không phải cái toàn phần
vui
hoặc
buồn
bông đùa
hay
nghiêm nghị…

Đấy là cái đã qua
không phải cái bây giờ
như nước tràn rồi, chẳng cách gì lấy lại.

Đây là chỗ phản ánh một phần tôi
đâu hẳn toàn phần tôi trong ấy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Huy Giang » Soi gương