22/01/2022 12:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bến nổi

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 21/04/2008 06:46

 

Mắt hải đăng soi đường xanh bến nổi
Ngực triều non phao nõn tuổi bềnh bồng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Bến nổi