25/01/2022 14:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 49
49

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Diệp Y Như vào 08/05/2011 05:18

 

Nguyên tác

In the world's dusty road I lost my heart, but you picked it up in your hand.
I gleaned sorrow while seeking for joy, but the sorrow which you sent to me has turned to joy in my life.
My desires were scattered in pieces, you gathered them and strung them in your love.
And while I wandered from door to door every step led me to your gate.

Bản dịch của Song Tuyết

Trong cát bụi đường trần tôi đánh mất trái tim, nhưng người đã nhặt nó lên tay.
Tôi lượm nhặt toàn nỗi buồn khi truy cầu hạnh phúc, nhưng nỗi buồn người gửi đến đã hóa thành hạnh phúc trong đời.
Ước mơ của tôi tán tác muôn nơi, người gom chúng lại và xâu thành chuỗi hạt với tình yêu thương.
Và trong lúc tôi lang thang nơi này qua nơi khác, cứ mỗi bước chân lại dẫn đến cửa nhà người.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 49