18/01/2021 17:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dao Trì
瑤池

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 30/05/2008 11:37

 

Nguyên tác

瑤池阿母綺窗開,
黃竹歌聲動地哀。
八駿日行三萬里,
穆王何事不重來。

Phiên âm

Dao Trì[1] A Mẫu[2] ỷ song khai,
Hoàng trúc[3] ca thanh động địa ai.
Bát tuấn[4] nhật hành tam vạn lý,
Mục Vương[5] hà sự bất trùng lai.

Dịch nghĩa

Tây Vương Mẫu ở Dao Trì mở cánh cửa sổ hoa lệ ra
Có tiếng ca hát bài "Hoàng trúc" vọng ra làm ai oán cả mọi nơi
Tám con tuấn mã chạy ba vạn dặm một ngày
Bây giờ sao không thấy Mục Vương cưỡi trở lại đây

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Dao Trì, A Mẫu mở song sa
Hoàng trúc não nùng cất tiếng ca
Tám ngựa ngày đi ba vạn dặm
Mục Vương sao lại chẳng về qua ?
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Tương truyền vườn ở Côn Luân có đài 9 tầng, bên trái có Dao Trì, bên phải có Thuý Thuỷ (nước xanh), là chỗ thần tiên cư trú.
[2] Tức Tây Vương Mẫu.
[3] Tên bài thơ, có ba chương.
[4] Tám con ngựa quý của vua Chu Mục Vương.
[5] Tức Chu Mục Vương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Dao Trì