10/03/2021 02:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cây cao bóng cả duyên mòn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/03/2015 13:48

 

Cây cao bóng cả duyên mòn,
Ước gì tôi được chồng con với người.
Có anh như đũa có đôi,
Vắng anh em vẫn ngậm ngùi nhớ thương.
Khối tơ vương, ruột tằm vấn vít,
Bởi ông Tơ bà Nguyệt chưa xe.
Quan tướng nghe hiệu lệnh thì về,
Chữ dục đã vậy chữ tuỳ làm sao?
Muốn cho đông liễu tây đào,
Cảnh sầu bể thảm, lẽ nào thiếp mang.
Phòng khi lỡ bước theo chàng,
Lấy ai chầu chực thành hoàng quốc gia.
Phòng khi thiếp ở lại nhà,
Một mình thân thiếp biết là làm sao?
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cây cao bóng cả duyên mòn