17/10/2021 07:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Rượu trăm năm

Tác giả: H. Man - Phạm Văn Mận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2014 21:43

 

Rót đi em những giọt thừa
Dắt nhau qua những ngày mưa trắng trời
Mặc lòng sông biển đầy, vơi
Mai kia rồi cũng gió bời đồi Tây
Uống đi em hạnh phúc này
Biết đâu ngày rộng tháng dài còn nhau?
Vai đây em cứ tựa đầu
Lòng đây cứ chạm những câu ân tình
Rượu trăm năm
thoảng hương quỳnh
Chao nghiêng với bóng với hình mà say
Tóc xanh dù có phai màu
Thì đêm xanh cứ cùng nhau hẹn thề
Riêng, chung cũng một đường về
Ngại ngùng chi lúc môi kề cận môi
Trả mây về với thung đồi
Chết trong nhau
giữa đêm trôi kiệt cùng...
Tháng 10-2011

Nguồn: H. Man, Những mảnh tình rời (thơ), NXB Văn học, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » H. Man » Rượu trăm năm