13/08/2020 06:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lương Châu khúc kỳ 2
涼州曲其二

Tác giả: Liễu Trung Dung - 柳中庸

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/07/2014 08:56

 

Nguyên tác

高檻連天望武威,
窮陰拂地戍金微。
九城弦管聲遙發,
一夜關山雪滿飛。

Phiên âm

Cao hạm liên thiên vọng Vũ Uy,
Cùng âm phất địa thú Kim Vi[1].
Cửu thành[2] huyền quản thanh dao phát,
Nhất dạ quan san tuyết mãn phi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhìn Vũ Uy, ngang trời đồn thú
Giữ Kim Sơn đất ám âm trầm
Từ kinh đô vang xa đàn sáo
Tuyết bay đầy biên ải đêm thâm
[1] Tức rặng Kim Sơn, cũng có tên là A Nhĩ Thái Sơn 阿尔泰山 của dãy Altai nằm giữa Mông Cổ, Tân Cương và Nga.
[2] Chỉ kinh đô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liễu Trung Dung » Lương Châu khúc kỳ 2