28/11/2021 09:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lập thu
立秋

Tác giả: Lưu Dũ - 劉翰

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 28/10/2008 01:38

 

Nguyên tác

乳鴉啼散玉屏空,
一枕新涼一扇風。
睡起秋聲無覓處,
滿階梧葉月明中。

Phiên âm

Nhũ nha đề tán ngọc bình không,
Nhất chẩm tân lương nhất phiến phong.
Thuỵ khởi thu thanh vô mịch xứ,
Mãn giai ngô diệp nguyệt minh trung.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Quạ kêu giữa khoảng trời trong
Gối khuya gió mát oi nồng thổi đi
Tiếng thu biết tự đâu về
Ngô đồng, trăng sáng, đầy khe mặt thềm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Dũ » Lập thu