18/01/2022 04:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Trần Đình Dị thi kỳ 2
和陳廷異詩其二

Tác giả: Trần Đình Tân - 陳廷賓

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/02/2019 20:44

 

Nguyên tác

珠藏媚澤玉揮山,
學古功深便入官。
國有臣忠君禮使,
家生子孝父心寬。
聊同白日青雲趣,
都在春風夏雨間。
經世文章真箇少,
斗山學者獨尊韓。

Phiên âm

Châu tàng mị trạch ngọc huy san,
Học cổ công thâm tiện nhập quan.
Quốc hữu thần trung quân lễ sử,
Gia sanh tử hiếu phụ tâm khoan.
Liêu đồng bạch nhật thanh vân thú,
Đô tại xuân phong hạ vũ gian.
Kinh thế văn chương chân cá thiểu,
Đẩu Sơn học giả độc tôn Hàn.

Dịch nghĩa

Châu ẩn dưới hồ đẹp, ngọc nằm trong núi sáng
Dày công theo đuổi cái học xưa, lấy đó làm phương tiện gia nhập quan trường
Nước có tôi trung thì vua lấy lễ mà sai khiến
Nhà sanh con hiếu thì lòng cha như thái, chẳng lo lắng gì
Cùng dựa vào cái thú trời trắng mây xanh
Đều ở tại cái lúc gió xuân mưa hạ
Dùng văn chương để giúp đời thật ra đâu phải ít người
Thế sao chỉ mình Hàn Dũ được tôn làm học giả tiêu biểu như sao Bắc Đẩu như núi Thái Sơn?

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Châu trong hồ đẹp, ngọc trên ngàn
Học cổ dày công mới đặng quan
Nước có tôi trung thì chúa kính
Nhà sanh con hiếu ắt cha nhàn
Đã vui mây biếc cùng trời thẳm
Đều thú mưa hè với gió xuân
Tế thế dùng văn đâu phải ít
Thì sao Sơn Đẩu chỉ riêng Hàn?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Tân » Hoạ Trần Đình Dị thi kỳ 2