02/12/2020 03:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hiểu làm sao nổi

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2017 06:50

 

Người giết người xong chạy tức thì
Mồi ngon chẳng gặm chẳng mang đi.
Rừng sâu cọp đói, nhìn kinh ngạc
Đảo mắt gầm lên, không hiểu chi!
Tháng 9-1964

Nguồn: Ánh trăng đạo lý, Nha Tuyên uý Phật giáo xuất bản, 1966

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Hiểu làm sao nổi