07/07/2022 11:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Canh lậu tử kỳ 6
更漏子其六

Tác giả: Ôn Đình Quân - 溫庭筠

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2005 19:27

 

Nguyên tác

玉爐香,
紅蠟淚,
偏照畫堂秋思。
眉翠薄,
鬢雲殘,
夜長衾枕寒。

梧桐樹,
三更雨,
不道離情正苦。
一葉葉,
一聲聲,
空階滴到明。

Phiên âm

Ngọc lô hương,
Hồng lạp lệ,
Thiên chiếu hoạ đường thu tứ.
My thuý bạc,
Mấn vân tàn,
Dạ trường khâm chẩm hàn.

Ngô đồng thụ,
Tam canh vũ,
Bất đạo ly tình chính khổ.
Nhất diệp diệp,
Nhất thanh thanh,
Không giai trích đáo minh.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Lô ngọc hương
Sáp hồng lệ
Riêng rọi tứ thu lầu vẽ
Mày liễu mỏng
Tóc mây tàn
Đêm dài lạnh gối chăn

Ngô đồng nọ
Đêm mưa gió
Chẳng nói ly tình chính khổ
Chiếc lá rụng
Hạt mưa rơi
Xào xác suốt đêm dài
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ôn Đình Quân » Canh lậu tử kỳ 6