10/08/2020 16:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tụng giá tây chinh yết Bạch Hạc Hiển Uy Linh từ
從駕西征謁白鶴江顯威王祠

Tác giả: Nguyễn Sĩ Cố - 阮士固

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 02/08/2008 23:56

 

Nguyên tác

龜魚符印掛腰間,
茲事希求付將官。
薄劣書生無望處,
祗來祠下乞平安。

Phiên âm

Quy ngư phù ấn quải yêu gian,
Tư sự hy cầu phó tướng quan.
Bạc liệt thư sinh vô vọng xứ,
Chỉ lai từ hạ khất bình an.

Dịch nghĩa

Lưng đeo bùa ấn hình cá, hình rùa,
Việc cầu khấn này phó thác cho quan và tướng.
Kẻ học trò yếu đuối không có ước vọng gì,
Dưới đền chỉ xin khấn chữ bình an.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Ấn phù "rùa cá" khoác trên mình,
Mặc tướng cùng quan khấn việc binh.
Kẻ học trò xoàng không nguyện ước,
Dưới đền xin khấn chữ yên lành
Tây chinh ở đây chỉ cuộc chinh phạt nước Ai Lao (Lào). Hiển Uy Vương là thần sông Bạch Hạc, chỗ gặp nhau của ba con sông Thao, Đà và Lô, nay thuộc tỉnh Vĩnh Phú.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Sĩ Cố » Tụng giá tây chinh yết Bạch Hạc Hiển Uy Linh từ