28/11/2022 06:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thể dục

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/11/2020 00:08

 

Một hai, một hai,
Học xong hai bài,
Đến giờ thể dục.

Sau hồi còi rúc,
Đội ngũ xong ngay.
Theo nhịp của thầy,
Chúng em luyện tập.

Em tập chân tay,
Tập nghiêng đầu cổ,
Tập cho ngực nở,
Tập cho bụng thon,
Cho người khoẻ luôn,
Cho lòng trong sáng,
Dân có cường tráng,
Nước mới mạnh, giàu.
Bài thơ được sử dụng trong SGK Tập đọc lớp 2 phổ thông giai đoạn 1976-1979, không đề tên tác giả.

Nguồn: SGK Tập đọc lớp 2 phổ thông, NXB Giáo dục, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thể dục